Nå kan arbeidsgiver nekte deg å laste ned apper på mobilen

Svært mange arbeidstakere har en mobil som er betalt og eid av arbeidsgiver, som man også bruker privat. Det kan lett føre til GDPR-trøbbel.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/gdpr/naa-kan-arbeidsgiver-nekte-deg-aa-laste-ned-apper-paa-mobilen?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev-201837&mkt_tok=eyJpIjoiTnpjMU9EYzFNemMwTnpJMyIsInQiOiI3dHRqVzlYeVwvZzFoQWFWdG9qbkVjUGZFMEh4dmF1dUdaMWx3SUFnQ0ROeWxnaFwvTkFMSGZKMG5ZR1J6R1dHOE9Ra0x1WkhCODRRMHVNRFh6TktMZnVFVEE5ekVGdUIzYVRtQTByXC9WOGJ1Y3B5VlFMMElQR0FRRUR1S25jWWt5QSJ9

Over 3 000 bedrifter søkte SkatteFUNN

Forskningsrådet har mottatt nesten 4000 søknader til SkatteFUNN i 2018, og for første gang var det det over 3 000 ulike bedrifter som søkte ordningen. Fristen for garantert behandling fra Forskningsrådet i år gikk ut 1. september.

 

Les mer på sidene til regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/over-3-000-bedrifter-sokte-skattefunn/id2610487/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2009.09.2018&utm_content=Næringsliv