Utbetaling av feriepenger – hvorfor trekkes 4/26-deler?

Sommerferien nærmer seg. Når kan arbeidstakeren kreve feriepengene utbetalt? Hvor mye feriepenger har arbeidstakeren rett til? Og hvorfor trekkes 4/26-deler?

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/utbetaling-av-feriepenger-hvorfor-trekkes-426-deler?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrevSP_1823&mkt_tok=eyJpIjoiTVRrNU5tRmtaamhoTTJKbCIsInQiOiJUZmVDS0ZzOFRpeFIyWWxvdVlmYmFQZkZkMFNVNVlENFZhMlBFZWhPV2grQW9pS3E4RnlpeWlSSWVOeTB6QlNzeDFVbkhNZEREUmVDVVV5SDhGMERqWmk5S1dOVk1JYk5KR2Q3dEpVYTZXTHBjRFBIYlFzZThNSXdWQ1NBZmRHMSJ9