Mva og konsesjonspliktig virksomhet

For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift.

 

Les mer på sidene til Skatteetaten:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–8-1–sporsmal-om-fradragsrett-for-inngaende-merverdiavgift-pa-kostnader-i-forbindelse-med-virksomhet-som-krever-konsesjon-eller-annen-offentlig-tillatelse-og-der-slik-tillatelse-enna-ikke-foreligger/