Mva og konsesjonspliktig virksomhet

For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift.

 

Les mer på sidene til Skatteetaten:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–8-1–sporsmal-om-fradragsrett-for-inngaende-merverdiavgift-pa-kostnader-i-forbindelse-med-virksomhet-som-krever-konsesjon-eller-annen-offentlig-tillatelse-og-der-slik-tillatelse-enna-ikke-foreligger/

Kontanter – hva er regelverket?

Det er lett å gå i surr i regelverket når det gjelder bestemmelsene rundt bruk av kontanter som betalingsmiddel. De fleste er kjent med beløpsgrensene på kr 10.000 og kr 40.000, men hva er konsekvensen av å overskride disse grensene? Her får du en oversikt over regelverket.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://sticos.no/fagstoff/kategori/regnskap/kontanter-hva-er-regelverket?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev18_06&mkt_tok=eyJpIjoiWVdFeE56RmpObVJtTXpFMyIsInQiOiJaRDBkRXEwTG5RdUhLbmdxV2hkQmJVQjMrNVgrU2ZKZTloQUNkTTl0UWMwekI1VzFhS2JcL202M3BKbXREWGR2RXlOc1pXeHhMUVllUURpTDdCQnl4ZWswcDhrRWFTT0ptUnh2c0J1YVNMbTFDQXk3emlIOHgzNW44RUV3U1JFSGcifQ%3D%3D