Oppsigelse i prøvetid

Det er vanlig at arbeidstakere blir ansatt med en bestemt prøvetid. Under prøvetiden er terskelen for å si opp arbeidstakeren noe lavere enn ellers. Men hva slags regler gjelder ved oppsigelse i prøvetid?

 

Les mer på sidene til Magnus Legal:

https://blogg.magnuslegal.no/oppsigelse-i-provetid?utm_campaign=Bloggoppdatering&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=55324926&_hsenc=p2ANqtz–0sL2xMZN2a0gnYosJZ6Hi3ZQldAhxdQFAPMXIZUDkHds7BgF7n67uS0b4MP7Q4hUeoh4i44GfCK329CbKiPLs5aZ1wA&_hsmi=55324926

Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

Stortinget har vedtatt flere endringer i aksjelovgivningen som skal bidra til å forenkle, effektivisere og lette byrden for aksjeselskaper, og da særlig for nyoppstartede og mindre selskaper med begrensede ressurser.

 

Les mer på sidene til Magnus Legal:

https://blogg.magnuslegal.no/endringer-i-aksjeloven-forenkler-driften-for-aksjeselskaper?utm_campaign=Bloggoppdatering&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=55324926&_hsenc=p2ANqtz–ECrp2a13rVAI3rXq6_y1t92nbnYISPvsGH8pT7moQFfhpRO6H0PqECG4b1HYEBzKM-lpq1EuPlLJh5uKqDbQhF4VoHA&_hsmi=55324926

5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

Det gjelder svært strenge regler for oppsigelse, og det er viktig at du som arbeidsgiver ikke gjør feil. Men hva er det arbeidsgivere oftest gjør feil ved oppsigelser?

 

Les mer på sidene til Magnus Legal:

https://blogg.magnuslegal.no/5-vanlige-feil-ved-oppsigelser-og-hvordan-unnga-dem?utm_campaign=Bloggoppdatering&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=54389328&_hsenc=p2ANqtz-9NsEvzHi8LvYapMjXbct4GbaS1q5xfyzd9guaytJFTZbMF2RuHwIk-_ehfKsaEcxzDI11wzPq4Mvz4zlmq-Qjm8JLUjQ&_hsmi=54389328

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?

Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

 

Les mer på sidene til Regnskap Norge:

https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/kjop-av-reklametjenester-via-google-facebook-eller-linkedin–har-du-husket-a-beregne-utgaende-merverdiavgift/