Bokføring ved innførsel av varer

Fra 1. januar 2017 ble det innført nye regler for betaling og beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer. Innførselsavgiften skal innrapporteres etter reglene for omvendt avgiftsplikt, og dette medfører spesielle krav til bokføringen.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/utf%C3%B8rsel-og-innf%C3%B8rsel/bokf248ring-ved-innf248rsel-av-varer?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev18_10&mkt_tok=eyJpIjoiTXpGaU4yUTBNbVJqWVdabCIsInQiOiJUbWk1dGVkOEdkb2hIbjduRmdUdVNHYUFKbjZQVitXemNNZTJsOFdDc1BFakg1eE91bVVxOGVMMTVQQnlwV1czbkhPdWhmSUJ2RXBtNzEzc3ZxaUUxRjV0TWUrSGNiTjlyRjA2dlZ1bEZBczNcL3pxWXV0NVwvOThUS2FPRmppTHB4elpSTVdoQk5CMFwvOVY1Ym9CdjZ4SVE9PSJ9