Skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser for næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner – spørsmål om inntekt og fradrag

Skattedirektoratet gir i denne uttalelsen uttrykk for vurderinger rundt enkelte skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til innsamling og sponsing i forbindelse med kjøp og salg av varer og tjenester fra en virksomhet.

 

Les mer hos Skatteetaten:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/skatte–og-avgiftsrettslige-konsekvenser-for-naringsdrivende-som-sponser-ideelle-organisasjoner–sporsmal-om-inntekt-og-fradrag/