Feil med ditt personlige skatteoppgjør? Slik retter du opp

Den 1. januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft og med den fikk du mer kontroll over egen skattemelding. Der hvor du tidligere var nødt til å klage til skattemyndighetene, kan du nå i de fleste tilfeller endre på skattemeldingen selv.

 

Les mer på sidene til Magnus Legal:

https://blogg.magnuslegal.no/feil-med-ditt-skatteoppgjoer-slik-retter-du-opp?utm_campaign=Bloggoppdatering&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=63898942&_hsenc=p2ANqtz-9J2LtBjJFR6v2z4PR-1mzDEp10OTfCJa21VmxxLZA3fDcegYeUISfjl7Ukdc3VtjuitrOv31GqTd4aIIdgwu46xYnARw&_hsmi=63898942

Utbetaling av feriepenger – hvorfor trekkes 4/26-deler?

Sommerferien nærmer seg. Når kan arbeidstakeren kreve feriepengene utbetalt? Hvor mye feriepenger har arbeidstakeren rett til? Og hvorfor trekkes 4/26-deler?

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/utbetaling-av-feriepenger-hvorfor-trekkes-426-deler?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrevSP_1823&mkt_tok=eyJpIjoiTVRrNU5tRmtaamhoTTJKbCIsInQiOiJUZmVDS0ZzOFRpeFIyWWxvdVlmYmFQZkZkMFNVNVlENFZhMlBFZWhPV2grQW9pS3E4RnlpeWlSSWVOeTB6QlNzeDFVbkhNZEREUmVDVVV5SDhGMERqWmk5S1dOVk1JYk5KR2Q3dEpVYTZXTHBjRFBIYlFzZThNSXdWQ1NBZmRHMSJ9