Det er vanlig at arbeidstakere blir ansatt med en bestemt prøvetid. Under prøvetiden er terskelen for å si opp arbeidstakeren noe lavere enn ellers. Men hva slags regler gjelder ved oppsigelse i prøvetid?

 

Les mer på sidene til Magnus Legal:

https://blogg.magnuslegal.no/oppsigelse-i-provetid?utm_campaign=Bloggoppdatering&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=55324926&_hsenc=p2ANqtz–0sL2xMZN2a0gnYosJZ6Hi3ZQldAhxdQFAPMXIZUDkHds7BgF7n67uS0b4MP7Q4hUeoh4i44GfCK329CbKiPLs5aZ1wA&_hsmi=55324926