Ansatte

Ansatte

Her finner du oversikt over Bjørgvin Revisjons dyktige og erfarne medarbeidere.

Tom Dahlstrøm
Statsautorisert revisor, partner

E-post: tom@bjorgvin.no
Mobil: 905 14 726

Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. Lang og variert praksis fra revisjon og rådgivning overfor små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer.

Mette Favang
Registrert revisor, partner

E-post: mette@bjorgvin.no
Mobil: 958 97 679

Revisjonsstudiet, Høgskolen i Telemark. Erfaring fra revisjon og rådgivning fra 1996. Egen praksis fra 2001. Erfaring med revisjon overfor en rekke små og mellomstore selskap.

Svein Kenneth Høgemark
Statsautorisert Revisor, partner

E-post: svein.kenneth@bjorgvin.no
Mobil: 922 11 060

Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. 6 års variert praksis fra to internasjonale revisjonsselskap. Ansatt i mindre revisjonsselskap fra 2002. Erfaring fra revisjon og rådgivning av børsnoterte selskap, oljeselskap og en rekke små og mellomstore lokale virksomheter.

Jørgen Lund Jansen
Registrert revisor, partner

E-post: jorgen@bjorgvin.no
Mobil: 922 59 902

Revisorstudiet, Distriktshøyskolen i Stavanger. Lang og variert praksis fra revisjon og rådgivning innen de fleste bransjer, med hovedvekt på små og mellomstore virksomheter.

John Morten Øen
Registrert revisor, Handelsøkonom, partner

E-post: john.morten@bjorgvin.no
Mobil: 907 88 186

Handelsakademiet, Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. Lang og variert praksis fra internasjonalt revisjonsselskap og egen virksomhet. Erfaring fra revisjon av store foretak samt revisjon og rådgivning av små og mellomstore selskap.

Steve Aalvik
Registrert revisor, partner 

E-post: steve@bjorgvin.no
Mobil: 913 36 594

Revisorstudiet, Rogaland Distriktshøyskole & Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. Variert praksis fra internasjonalt revisjonsselskap samt finansierings- og forsikringsselskap. Egen revisjonspraksis fra 1994. Erfaring fra internrevisjon i store selskap, samt revisjon og rådgivning av små og mellomstore selskap innen et bredt spekter av bransjer.

Rita Engelsen
Statsautorisert revisor, partner 

E-post: rita@bjorgvin.no
Mobil: 982 06 426

Høyere Revisorstudium, Norges Handelshøyskole. 9 års praksis fra internasjonalt revisjonsselskap med revisjon og rådgivning av små, mellomstore og børsnoterte selskap. Lang og variert praksis innenfor økonomi og finansområdet i privat og offentlig virksomhet.

Arild Falch
Statsautorisert revisor, partner 

E-post: arild@bjorgvin.no
Mobil: 907 65 158

Høyere Revisorstudium, Norges Handelshøyskole. 23 års variert revisjonspraksis fra større internasjonalt revisjonsselskap. Erfaring med revisjon og rådgivning for små, mellomstore og store foretak innen en rekke ulike bransjer som industri, handel, shipping, kraft/energi, entreprenør mv.

Arve Hordvik
Statsautorisert revisor, partner

E-post: arve@bjorgvin.no
Mobil: 982 06 422

Siviløkonom og Master i Regnskap og Revisjon, Norges Handelshøyskole. Lang og variert praksis fra internasjonalt revisjonsselskap med revisjon og rådgivning av børsnoterte, store familieeide og små-/mellomstore selskaper. Har også 1,5 års erfaring som økonomisjef i stort, internasjonalt industrikonsern.

Ole-Christian Bordvik
Administrasjonsansvarlig, IT-ansvarlig 

E-post: ocb@bjorgvin.no
Mobil: 920 88 922

Utdannet fra BI – Bergen. Erfaring fra administrasjon og IT fra 1994.

Rune Myhre Rosvold
Statsautorisert revisor og siviløkonom

E-post: rune@bjorgvin.no
Mobil: 988 70 883

Siviløkonomistudiet og Høyere Revisorstudium, begge ved Norges Handelshøyskole. Mer enn 15 års variert praksis med revisjon og rådgivning av små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer.

Magne Dahlstrøm
Registrert revisor

E-post: magne@bjorgvin.no
Mobil: 905 14 725

Revisorsstudiet i Stavanger og BI. Egen praksis siden 1980. Erfaring med revisjon og tilknyttede rådgivningsoppdrag for en rekke små og mellomstore foretak i Bergen og Sunnhordland – innen de fleste bransjer. Erfaring også fra styrearbeid.

Ane Gjengedal Hellesøy
Autorisert regnskapsfører

E-post: ane@bjorgvin.no
Mobil: 902 03 806

Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. 9 års regnskapsførerpraksis.

Ingrid Margrethe Helvik 
Statsautorisert revisor

E-post: ingrid@bjorgvin.no
Mobil: 930 67 465

Utdannet ved BI og NHH – Master i Regnskap og Revisjon. Lang og variert praksis, hvorav 6,5 år innen et internasjonalt revisjonsselskap. Erfaring fra både små og store selskaper innen ulike bransjer.

Roar Solberg
Revisormedarbeider

E-post: roar(alfakrøll)bjorgvin.no
Mobil: 975 43 799

Master i Regnskap og Revisjon, Norges Handelshøyskole. Bachelor i Revisjon, Trondheim Økonomiske Høyskole.

Glenn André Eike
Revisormedarbeider

E-post: glenn@bjorgvin.no
Mobil: 905 80 067

Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole. Master i rettsvitenskap, spesialisering innenfor selskapsrett og skatterett, Det juridiske fakultet i Bergen.

Fredrik Norløff-Mathisen
Revisormedarbeider

E-post: fredrik@bjorgvin.no
Mobil: 414 02 027

Master i Regnskap og Revisjon, Norges Handelshøyskole. Bachelor i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole.

Stine Fjeldsbø Lundberg
Revisormedarbeider 

E-post: stine@bjorgvin.no
Mobil: 976 12 346

Siviløkonom og master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole. Bachelor i økonomi og administrasjon, BI Bergen.

Robert Vigdal Austgulen
Revisormedarbeider 

E-post: robert@bjorgvin.no
Mobil: 992 57 993

Charlotte Aasen Røed
Revisormedarbeider 

E-post: charlotte@bjorgvin.no
Mobil: 957 87 425

Revisjon

Revisjon av årsregnskap er vårt spesialfelt. Vi sikrer kvaliteten på den årlige, lovpålagte rapporteringen og leverer et regnskap du kan ha tillit til.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester til virksomheter som ønsker bistand innen skatt og avgift eller selskapsrettslige forhold.

Bistand

Bjørgvin Revisjon tilbyr bistand med årsregnskap og ligningspapirer. Vi hjelper bedrifter med teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og årsregnskap.

Øvrige tjenester

I tillegg til revisjon av årsregnskap, bistand og rådgivning kan Bjørgvin Revisjon tilby en rekke andre tjenester innen revisorfaget.