Ansatte

Ansatte

Her finner du oversikt over Bjørgvin Revisjons dyktige og erfarne medarbeidere.

Tom Dahlstrøm
Statsautorisert revisor, partner

E-post: tom@bjorgvin.no
Mobil: 905 14 726

Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. Lang og variert praksis fra revisjon og rådgivning overfor små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer.

Mette Favang
Statsautorisert revisor, partner

E-post: mette@bjorgvin.no
Mobil: 958 97 679

Revisjonsstudiet, Høgskolen i Telemark. Erfaring fra revisjon og rådgivning fra 1996. Egen praksis fra 2001. Erfaring med revisjon overfor en rekke små og mellomstore selskap.

Svein Kenneth Høgemark
Statsautorisert revisor, partner

E-post: svein.kenneth@bjorgvin.no
Mobil: 922 11 060

Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. 6 års variert praksis fra to internasjonale revisjonsselskap. Ansatt i mindre revisjonsselskap fra 2002. Erfaring fra revisjon og rådgivning av børsnoterte selskap, oljeselskap og en rekke små og mellomstore lokale virksomheter.

Jørgen Lund Jansen
Statsautorisert revisor, partner

E-post: jorgen@bjorgvin.no
Mobil: 922 59 902

Revisorstudiet, Distriktshøyskolen i Stavanger. Lang og variert praksis fra revisjon og rådgivning innen de fleste bransjer, med hovedvekt på små og mellomstore virksomheter.

John Morten Øen
Statsautorisert revisor, partner

E-post: john.morten@bjorgvin.no
Mobil: 907 88 186

Handelsakademiet, Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole. Lang og variert praksis fra internasjonalt revisjonsselskap og egen virksomhet. Erfaring fra revisjon av store foretak samt revisjon og rådgivning av små og mellomstore selskap.

Arild Falch
Statsautorisert revisor, partner 

E-post: arild@bjorgvin.no
Mobil: 907 65 158

Høyere Revisorstudium, Norges Handelshøyskole. 23 års variert revisjonspraksis fra større internasjonalt revisjonsselskap. Erfaring med revisjon og rådgivning for små, mellomstore og store foretak innen en rekke ulike bransjer som industri, handel, shipping, kraft/energi, entreprenør mv.

Arve Hordvik
Statsautorisert revisor, partner

E-post: arve@bjorgvin.no
Mobil: 982 06 422

Siviløkonom og Master i Regnskap og Revisjon, Norges Handelshøyskole. Lang og variert praksis fra internasjonalt revisjonsselskap med revisjon og rådgivning av børsnoterte, store familieeide og små-/mellomstore selskaper. Har også 1,5 års erfaring som økonomisjef i stort, internasjonalt industrikonsern.

Rune Myhre Rosvold
Statsautorisert revisor, partner

E-post: rune@bjorgvin.no
Mobil: 988 70 883

Siviløkonomistudiet og Høyere Revisorstudium, begge ved Norges Handelshøyskole. Mer enn 20 års variert praksis med revisjon og rådgivning av små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer.

Jarle Soldal
Statsautorisert revisor, partner

E-post: jarle@bjorgvin.no
Mobil: 406 39 491

Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole.

Har mer enn 20 års variert praksis fra to internasjonale revisjonsselskaper med revisjon og rådgivning av børsnoterte selskaper, samt små og mellomstore selskaper innen et tverrsnitt av bransjer på Vestlandet. Har også erfaring som konsernregnskapssjef i et stort internasjonalt subsea og offshore-selskap.

Charlotte Aasen Røed
Senior revisormedarbeider 

E-post: charlotte@bjorgvin.no
Mobil: 957 87 425

Siviløkonom og master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole. Bachelor i økonomi og administrasjon, Høgskolen i Bergen. Autorisert regnskapsfører med erfaring fra regnskapskontor.

Magne Dahlstrøm
Statsautorisert revisor

E-post: magne@bjorgvin.no
Mobil: 905 14 725

Revisorsstudiet i Stavanger og BI. Egen praksis siden 1980. Erfaring med revisjon og tilknyttede rådgivningsoppdrag for en rekke små og mellomstore foretak i Bergen og Sunnhordland – innen de fleste bransjer. Erfaring også fra styrearbeid.

Stine Fjeldsbø Lundberg
Manager

E-post: stine@bjorgvin.no
Mobil: 976 12 346

Siviløkonom og master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole. Bachelor i økonomi og administrasjon, BI Bergen.

Sindre Hugaas Myrdal
Senior revisormedarbeider 

E-post: sindre@bjorgvin.no
Mobil: 922 09 145

Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole.

Niklas Rene Nyberg
Senior revisormedarbeider, Statsautorisert revisor

E-post: niklas@bjorgvin.no
Mobil: 478 32 121

Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole.

Agny Hundhammer Bruvik
Senior revisormedarbeider 

E-post: agny@bjorgvin.no
Mobil: 922 24 501

Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskap fra Høgskolen i Bergen. Autorisert regnskapsfører.  6 års erfaring fra regnskapskontor.

Lina Vartdal
Senior revisormedarbeider 

E-post: lina@bjorgvin.no
Mobil: 976 28 914

Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole.
Autorisert regnskapsfører siden 2013

Cecilie Langeland Berg
Senior revisormedarbeider 

E-post: cecilie@bjorgvin.no
Mobil: 930 40 286

Bachelor i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen i Trondheim.
2 års erfaring fra regnskapskontor

Andrea Hestdal
Revisormedarbeider 

E-post: andrea@bjorgvin.no
Mobil: 994 33 165

Siviløkonom med master i Økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole.

Sara Fauske Lunde
Revisormedarbeider 

E-post: sara@bjorgvin.no
Mobil: 957 24 401

Siviløkonom og master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole.

Afsaneh Nafari
Revisormedarbeider 

E-post: afsaneh@bjorgvin.no
Mobil: 402 13 759

Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole.

Revisjon

Revisjon av årsregnskap er vårt spesialfelt. Vi sikrer kvaliteten på den årlige, lovpålagte rapporteringen og leverer et regnskap du kan ha tillit til.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester til virksomheter som ønsker bistand innen skatt og avgift eller selskapsrettslige forhold.

Bistand

Bjørgvin Revisjon tilbyr bistand med årsregnskap og ligningspapirer. Vi hjelper bedrifter med teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og årsregnskap.

Øvrige tjenester

I tillegg til revisjon av årsregnskap, bistand og rådgivning kan Bjørgvin Revisjon tilby en rekke andre tjenester innen revisorfaget.

Om oss

Vår målsetting er å være en engasjert, kompetent og tilgjengelig samarbeidspartner.

Gjennom vårt revisjonsarbeid får vi inngående kjennskap til kundenes virksomhet. Denne kunnskap ønsker vi å benytte til å gi råd og veiledning innenfor tillatte rammer.

Alle kunder er viktige for oss – store som små. Mindre kunder skal alltid få like god oppfølging som de store hos oss.

Alle våre ansatte har høyere økonomisk utdannelse. De fleste av våre ansatte er registrerte og statsautoriserte revisorer med lang og allsidig erfaring. Vi har også tilgang til en fagavdeling med høy kompetanse innen skatt, avgifter og regnskap gjennom vårt medlemskap i Den norske Revisorforening.

Bjørgvin Revisjon AS er lokalt eid og styrt. Det betyr at vi kan ta beslutninger vi mener tjener våre lokale kunder på best mulig måte. Vi behøver ikke ta hensyn til andre kjedekontorers behov i deres spesielle markeder.

Selskapet er et resultat av sammenslåing av Inter Revisjon Hordaland AS og revisorer fra Revisorkollegiet Bergen.

Har du spørsmål?

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg – helt uforpliktende, selvsagt.Revisjon

Revisjon av årsregnskap er vårt spesialfelt. Vi sikrer kvaliteten på den årlige, lovpålagte rapporteringen og leverer et regnskap du kan ha tillit til.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester til virksomheter som ønsker bistand innen skatter og avgifter eller selskapsrettslige forhold.

Bistand

Bjørgvin Revisjon tilbyr bistand med årsregnskap og ligningspapirer. Vi hjelper bedrifter med teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og bedriftsregnskap.

Øvrige tjenester

I tillegg til revisjon av årsregnskap, bistand og rådgivning kan Bjørgvin Revisjon tilby en rekke andre tjenester innen revisorfaget.

Ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat!

Telefon: 55 20 99 99