Øvrige tjenester

Øvrige tjenester

I tillegg til revisjon av årsregnskap, bistand og rådgivning kan vi tilby en rekke andre tjenester innen revisorfaget.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand, men ikke finner tjenesten du søker under.

Forenklet revisorkontroll

Forenklet revisorkontroll av regnskap passer for virksomheter som ikke har behov for revisjon av årsregnskapet. Vi foretar en mindre omfattende, uavhengig kvalitetssikring av regnskapet til virksomheten. En forenklet revisorkontroll er et verdifullt vedlegg til regnskap som skal sender til banker, leverandører eller eventuelle forretningsforbindelser.

Kontrollhandlinger og attestasjonsuttalelser

Vi kan utføre avtalte kontrollhandlinger og attestasjonsuttalelser etter avtale med ledelse eller ekstern kontraktspart.

Revisjon av deler av regnskap

Dersom eier, långiver eller andre ønsker en uavhengig kontroll av viktige poster i regnskapet, kan vi utføre revisjon av enkeltposter i et regnskap, som for eksempel varelager eller kundefordringer. En slik kontroll kan bidra til å bygge tillit mot eksterne parter.

Redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen

Vi hjelper deg med kvalitetssikringen av lovbestemte finansielle data til eiere og foretaksregister ved stiftelse av selskap, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, fusjon/fisjon og omdanning eller avvikling.

  Har du spørsmål?

  Legg igjen kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg – helt uforpliktende, selvsagt.
  Revisjon

  Revisjon av årsregnskap er vårt spesialfelt. Vi sikrer kvaliteten på den årlige, lovpålagte rapporteringen og leverer et regnskap du kan ha tillit til.

  Rådgivning

  Vi tilbyr rådgivningstjenester til virksomheter som ønsker bistand innen skatt og avgift eller selskapsrettslige forhold.

  Bistand

  Bjørgvin Revisjon tilbyr bistand med årsregnskap og ligningspapirer. Vi hjelper bedrifter med teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og årsregnskap.

  Øvrige tjenester

  I tillegg til revisjon av årsregnskap, bistand og rådgivning kan Bjørgvin Revisjon tilby en rekke andre tjenester innen revisorfaget.

  Ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat!

  Telefon: 55 20 99 99