Statsbudsjettet 2024 – MVA

Avvikler avgiftsfritaket for hydrogenbiler og foreslår en innstramming i reglene for tilbakeføring av merverdiavgift for personkjøretøy.

 

Les mer på sidene til Den Norske Revisorforening:

Statsbudsjettet 2024 – MVA (revisorforeningen.no)