I tråd med det Revisorforeningen har argumentert for overfor Skattedirektoratet og Finansdepartementet, skal spørsmålet om et selskap er kriserammet vurderes på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner Skattefunn-søknaden.

 

Les mer på sidene til Den norske Revisorforening:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/avklaring-om-skattefunn/