Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Viktig å holde reisen innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/lonn/slik-unngaar-du-at-firmaturen-blir-skattepliktig-for-de-ansatte?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=regnskap-201942&mkt_tok=eyJpIjoiTTJRM1ltRmxNakV5TkRaaSIsInQiOiJFdzlzYnVWcm43bGJQTER6ZUplWXp0WTRyUkR6SVNvcGo2UHdtQjhyaDlPUEZEUTdwXC84akVyV3F5ZmpjWlJGMEtESURhczNXRkMydVJaZncyY3ZTMmtqbjVTOG1WODBTSGthT3lxelVrMGN0ZytcL2FSaW1KbGlBVkxVS21HQUVOIn0%3D