Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

 

Les mer på sidene til Den norske Revisorforening:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/endringer-i-aksjeloven-fra-1.-januar-2020/

Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Mange arbeidstakere gleder seg til ekstra lønn før juleshoppingen. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?

 

Les mer på Sticos.no:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/skatt/naar-kan-lonn-med-halv-skatt-utbetales?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=regnskap-201946&mkt_tok=eyJpIjoiTXpVNVl6YzNOelZrWldJeCIsInQiOiJMR3dLSWpvcXBTdFVSSm9TcDE5anNtNWs5dlBicHBQemFZWW9vQ1NSTDNWUGVsRGg5TWJZMmZZdSttcVE5aCtTWXJWY3lScVB5cWhaVTQ1Z2J5WFg0Tk85ckFhMGpTd1orcFE0Q09NeldWanJTUVJOK3hHR3lvN1RJUEgwRzJYYSJ9