SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass.

 

Les mer på sidene til Den norske Revisorforeningen:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/saf-t-regnskapsfil–utsettelse-grunnet-koronapandemien/