Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret trer i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. Anslagsvis 20 000 selskaper blir etterhvert omfattet.

 

Les mer på sidene til Den Norske Revisorforening:

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer (revisorforeningen.no)