Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2020, samt standardkompensasjonen for inndrivelseskostnader.

 

Les mer på sidene til Regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2020/id2683644/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2019.12.2019&utm_content=%C3%98konomi%20og%20budsjett