Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

 

Les mer på regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti–og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2020.03.2020&utm_content=%C3%98konomi%20og%20budsjett