15. juni ble det innført høyere minstelønn for alle arbeidstakere som arbeider innenfor de ni bransjene der det er innført minstelønn.

 

Les mer på sidene til Altinn:

Altinn – Høgare minstelønn frå 15. juni