Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars, april og mai måned. 29.5: Regjeringen vil videreføre ordningen for juni, juli og august måned.

 

Les mer på sidene til Den norske Revisorforening:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/kompensasjon-til-bedriftene/