Mange arbeidstakere gleder seg til ekstra lønn før juleshoppingen. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?

 

Les mer på Sticos.no:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/skatt/naar-kan-lonn-med-halv-skatt-utbetales?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=regnskap-201946&mkt_tok=eyJpIjoiTXpVNVl6YzNOelZrWldJeCIsInQiOiJMR3dLSWpvcXBTdFVSSm9TcDE5anNtNWs5dlBicHBQemFZWW9vQ1NSTDNWUGVsRGg5TWJZMmZZdSttcVE5aCtTWXJWY3lScVB5cWhaVTQ1Z2J5WFg0Tk85ckFhMGpTd1orcFE0Q09NeldWanJTUVJOK3hHR3lvN1RJUEgwRzJYYSJ9