Nye minstelønnssatser trer i kraft 15. desember 2022. Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift.

 

Les mer på sidene til Arbeidstilsynet:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nye-minstelonnsatser/