Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i dag. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

 

Les mer på sidene til Skattebetalerforeningen:

Statsbudsjettet: De viktigste endringene