Fortsatt ekstra arbeidsgiveravgift på høy lønn, men ingen «monsterskatt». Dette er hovedoverskriftene fra skattedelen av statsbudsjettet som ble fremlagt 6. oktober.

 

Les mer på sidene til Den Norske Revisorforening:

Statsbudsjettet for 2024 – skatt (revisorforeningen.no)