Stortinget har 31. mars blant annet vedtatt å redusere lav mva-sats til 6 % fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. En kompensasjonsordning hvor staten skal yte kontanter til dekning av bedriftenes utgifter, er i prinsippet vedtatt.

 

Les mer på sidene til Den norske Revisorforening:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/tredje-koronapakke-vedtatt/