Når virksomheten fortsetter på samme måte som før skal den ikke slettes i Merverdiavgiftsregisteret selv om avgiftspliktig omsetning faller under registreringsgrensen på 50 000 kroner.

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/merverdiavgift/hva-skjer-naar-avgiftspliktig-omsetning-kommer-under-50-000-kroner?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=sticos-201915&mkt_tok=eyJpIjoiWWpjMU5XSXlaR1psT1RJMSIsInQiOiJETjFTRWordkx4VWp1czhEdUtPUk5PTHM1UHJaclwvUThaZWpTa0ZVdmhjWG9DdE9XeEMzVzltQzAxb28ycnJWYkRqMW9MVzRUN2ZsbGVVUHFcL1FmOTUweFwvMjhSSnZRMVVRbE1rZVl1cHJYbE52bndwYXkyR2ZlV0Z2YWcwRTBlWCJ9