Nå er det mer innviklet å bruke statens satser for reiser

Tidligere var det mer sammenheng mellom statens reiseregulativ og Skattedirektoratets satser for trekkfri diettgodtgjørelse. Det er ikke tilfellet lenger; satsene har gått fra hverandre.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/lonn/naa-er-det-mer-innviklet-aa-bruke-statens-satser-for-reiser?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=sticos-201903&mkt_tok=eyJpIjoiT1RJM01UYzBNVEZrWVRSbCIsInQiOiI0M1lVbFFURVJEUUE3Vkd5eUJIc2gzTDcyUlcyRllIY1R5OENVbXNqWDQ2WkpYcU9ZYXhSRmxibGpXYlpDbkVOaWVQa2lLTjVONkRIdkNReFRtTExYYURRS0VtMGFVdUxMclFsamZSZUl5WUFwK0psNEJNQXVSaFFHaUZjcGZCTiJ9