Bjørgvin Revisjon søker etter revisormedarbeider

Vi søker nå en revisormedarbeider som forstår viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø, har gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper og som evner å jobbe selvstendig. Stillingen innebærer interessante og varierte arbeidsoppgaver i et bredt faglig miljø og med gode utviklingsmuligheter. For den rette kandidaten og med et langsiktig perspektiv, vil det være svært spennende karrieremuligheter hos oss.

Les mer om stillingen her

Hva skjer når avgiftspliktig omsetning kommer under 50 000 kroner?

Når virksomheten fortsetter på samme måte som før skal den ikke slettes i Merverdiavgiftsregisteret selv om avgiftspliktig omsetning faller under registreringsgrensen på 50 000 kroner.

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/merverdiavgift/hva-skjer-naar-avgiftspliktig-omsetning-kommer-under-50-000-kroner?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=sticos-201915&mkt_tok=eyJpIjoiWWpjMU5XSXlaR1psT1RJMSIsInQiOiJETjFTRWordkx4VWp1czhEdUtPUk5PTHM1UHJaclwvUThaZWpTa0ZVdmhjWG9DdE9XeEMzVzltQzAxb28ycnJWYkRqMW9MVzRUN2ZsbGVVUHFcL1FmOTUweFwvMjhSSnZRMVVRbE1rZVl1cHJYbE52bndwYXkyR2ZlV0Z2YWcwRTBlWCJ9