Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Mange arbeidstakere gleder seg til ekstra lønn før juleshoppingen. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?

 

Les mer på Sticos.no:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/skatt/naar-kan-lonn-med-halv-skatt-utbetales?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=regnskap-201946&mkt_tok=eyJpIjoiTXpVNVl6YzNOelZrWldJeCIsInQiOiJMR3dLSWpvcXBTdFVSSm9TcDE5anNtNWs5dlBicHBQemFZWW9vQ1NSTDNWUGVsRGg5TWJZMmZZdSttcVE5aCtTWXJWY3lScVB5cWhaVTQ1Z2J5WFg0Tk85ckFhMGpTd1orcFE0Q09NeldWanJTUVJOK3hHR3lvN1RJUEgwRzJYYSJ9

Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Viktig å holde reisen innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/lonn/slik-unngaar-du-at-firmaturen-blir-skattepliktig-for-de-ansatte?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=regnskap-201942&mkt_tok=eyJpIjoiTTJRM1ltRmxNakV5TkRaaSIsInQiOiJFdzlzYnVWcm43bGJQTER6ZUplWXp0WTRyUkR6SVNvcGo2UHdtQjhyaDlPUEZEUTdwXC84akVyV3F5ZmpjWlJGMEtESURhczNXRkMydVJaZncyY3ZTMmtqbjVTOG1WODBTSGthT3lxelVrMGN0ZytcL2FSaW1KbGlBVkxVS21HQUVOIn0%3D