Nå er det mer innviklet å bruke statens satser for reiser

Tidligere var det mer sammenheng mellom statens reiseregulativ og Skattedirektoratets satser for trekkfri diettgodtgjørelse. Det er ikke tilfellet lenger; satsene har gått fra hverandre.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/lonn/naa-er-det-mer-innviklet-aa-bruke-statens-satser-for-reiser?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=sticos-201903&mkt_tok=eyJpIjoiT1RJM01UYzBNVEZrWVRSbCIsInQiOiI0M1lVbFFURVJEUUE3Vkd5eUJIc2gzTDcyUlcyRllIY1R5OENVbXNqWDQ2WkpYcU9ZYXhSRmxibGpXYlpDbkVOaWVQa2lLTjVONkRIdkNReFRtTExYYURRS0VtMGFVdUxMclFsamZSZUl5WUFwK0psNEJNQXVSaFFHaUZjcGZCTiJ9

Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2019

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond, finansmarkedene og Statlig økonomiforvaltning.

 

Les mer på sidene til Finansdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-lover-og-forskrifter-fra-finansdepartementet-fra-1.-januar-2019/id2622852/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel 20.12.2018&utm_content=Økonomi og budsjett