Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2019

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond, finansmarkedene og Statlig økonomiforvaltning.

 

Les mer på sidene til Finansdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-lover-og-forskrifter-fra-finansdepartementet-fra-1.-januar-2019/id2622852/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel 20.12.2018&utm_content=Økonomi og budsjett

Skatt og moms på julegaver?

Julen nærmer seg med stormskritt og det er duket for julebord og gavedryss. Men jul eller ikke jul – det er alltid et spørsmål om fradragsrett. Er det skattemessig fradrag for julegavene og julebordet? Og hvordan blir det med fradrag for inngående merverdiavgift? ​

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/fradrag-og-justering/skatt-og-moms-paa-julegaver?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=generell-201847&mkt_tok=eyJpIjoiWVRjMFpHSmlNR0prT0RWbSIsInQiOiIzZ2hpRTZabXBISU1BXC9wS0xNZ09USU5pNVBVN3ErRVRTc0tRcEoyUDFqdlFkODBzZTRiNlhYT0dSTHNiTFlUZTdQNFNwTmRDblltYzUyTlVmQTJXb0w0T2R0MFNCM0NlNW5kdzdRMDNZN3RTOURRWUJoNTJQY3c4WDYyM0RQZXcifQ%3D%3D