Julebord under koronapandemien – skattemessig behandling

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for mange bedrifter å avholde tradisjonelle julebord. Flere ønsker derfor å gjennomføre dette på alternative måter. I den forbindelse oppstår spørsmål om den skattemessige behandlingen.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/arbeidsforhold/julebord-under-koronapandemien-skattemessig-behandling?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=personal-202046&mkt_tok=eyJpIjoiTVRRME9UZzFNVFZrWTJJNCIsInQiOiI2aGZFdm5PVmRBYnlOaHBwTllueFBGT1BtMGZkaElPOXhra0JNZk9uYjV3T2ZCUkIrZ29LZkFsbzRcL2J6WXlYTlRkR096b3JIYXRIMmxHTWN4Z0RKd2t6VzdRZjBGU1NrTkNjblZyM1YwS3dqU0pTb0hGZmNQXC96N3NUQTBZbHR5In0%3D

SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass.

 

Les mer på sidene til Den norske Revisorforeningen:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/saf-t-regnskapsfil–utsettelse-grunnet-koronapandemien/