Julebord under koronapandemien – skattemessig behandling

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for mange bedrifter å avholde tradisjonelle julebord. Flere ønsker derfor å gjennomføre dette på alternative måter. I den forbindelse oppstår spørsmål om den skattemessige behandlingen.

 

Les mer på sidene til Sticos:

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/arbeidsforhold/julebord-under-koronapandemien-skattemessig-behandling?utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_campaign=personal-202046&mkt_tok=eyJpIjoiTVRRME9UZzFNVFZrWTJJNCIsInQiOiI2aGZFdm5PVmRBYnlOaHBwTllueFBGT1BtMGZkaElPOXhra0JNZk9uYjV3T2ZCUkIrZ29LZkFsbzRcL2J6WXlYTlRkR096b3JIYXRIMmxHTWN4Z0RKd2t6VzdRZjBGU1NrTkNjblZyM1YwS3dqU0pTb0hGZmNQXC96N3NUQTBZbHR5In0%3D